Kiralık Fotoğraf Makinesi
  • Kiralık Ekipmanlar

Tarihte fotoğrafın ilerlemesine katkıda bulunan ve fotoğrafın geleceğine yön veren bir çok değerli sanatçı var. Bir fotoğraf sanatçısının kesinlikle bunları keşfetmesi incelemesi gerekiyor bize göre, bu nedenle de sizler için tarihin ilk fotoğraflarını ve onları yaratan isimleri araştırdık. Umarız sıkılmadan okursunuz..

Joseph Nicephore Niepce

nicephore-niepce.jpg

Niepce 1826 yılında ilk fotografik görüntüyü elde eden kişidir. Deneylerine 1816 yılında ışığa duyarlı bir madde olan gümüş klorür ile başlamış ancak ilk görüntüyü bundan 10 yıl sonra başka yollarla elde etmiş. 

Filistin'deki Ölü Deniz'in Judea asfaltit gölünden çıkan Judea bitümünün (bir tür asfalt) ışık etkisi ile sertleşme özelliği vardır. Niepce, kurşun – kalay alaşımından (pewter) bir levhayı parlatarak üzerine ince bir Judea bitümü katmanı sürmüş ve bunu bir camera obscura içine koyup 8 saat süreyle pozlandırarak Chalon-sur-Sâone'daki evinin penceresinden görünen görüntüyü saptamış. Daha sonra levhayı terpentin kullanarak geliştirmiş. Işık alan yerlerdeki bitüm sertleşmiş, ışık almayan yerlerdeki bitüm ise sertleşmeden kalmış. Sertleşmeden kalan bitüm terpentin tarafından çözülünce kalıcı bir görüntü ortaya çıkmış. Bu buluş 8-10 saat güneş ışığı ile pozlandırmayı gerektirdiğinden heliography olarak adlandırılmış. Niépce'nin ilk fotoğrafını 1826 yılı Haziran veya Temmuz ayında elde ettiği düşünülüyor. Ancak Niépce'in yöntemi üç bakımdan yetersiz görülmüş. Birincisi çok yavaştı, ikincisi asıl görüntü keskin değildi ve üçüncüsü, yalnız bir kopya elde edilebiliyordu.

du-nyanin-ilk-fotog-rafi.jpg

Fotoğrafın adı 'Pencereden Manzara'. Dünyanın çekilen ilk fotoğrafı Niepce'nin odasından çekilmiştir ve doğa fotoğrafı özelliğini taşır. 

Louis Jacques Mandé Daguerre

louis-daguerre.jpg

Niepce'nin ilk kalıcı fotoğrafı yaratmasından 3 yıl sonra Daguerre ile birlikte çalışmaya başlamışlar ve dört yıl boyunca beraber çalışmışlar. Niepce'nin 1833 de aniden ölmesinden  iki yıl sonra Daguerre görüntünün sodyum klorür ile sabitleştirilmesi yöntemini bulmuş. Bu yöntem heliography'den bütünüyle farklıydı ve buluşunu Daguerreotype olarak kendi adına adlandırmaya karar verdi. 1837'de iyi sonuçlar elde etmeye başladı. Daha önce 7-8 saat olan pozlandırma süresi yarım saatin altına düştü. 

Daguerre tarafından 1837'de ilk elde edilen fotoğraf Paris'te Fransız Fotoğrafçılık Derneği'nde saklanmaktadır. Fransa'da etkin bir politikacı olan fizikçi François Arago, buluşun 7 Ocak 1839'da Bilimler Akademisinde kısaca duyurulmasından sonra Fransız Hükümeti'ne başvurarak patent haklarının satın alınması ve buluşun bütün dünyaya serbestçe yayılmasının sağlanmasını istemiş. Gerekli yasal işlemlerden sonra bu konudaki yasa Fransız Parlamentosu'dan geçmiş.

louis-daguerre-fotog-rafi.jpg

William Fox Talbot

foox-talbot.jpg

Talbot, Daguerre'nin icadını duyduktan sonra insanların kolayca portre fotoğraflar çektirebilmeleri için kendi işlemini saflaştırmış. 1840'ta Talbot negatif görüntüler oluşturan kalotip işlemini icat etmiş. Talbot'un 1835 basımlı "Oriel window in Lacock Abbey" adlı fotoğrafı bilinen en eski negatiftir. Çalışmaları İngiltere'de sürdüren William Henry Fox Talbot 1839'da karanlık kutu ile edinilen ilk kalıcı görüntüyü kendisinin bulduğunu ileri sürse de ilgi ve kabul görmemiş. Çalışmalarını sonraki yıllarda da sürdüren Talbot negatif/pozitif işlemlerini içeren "Calotype" adını verdiği yönteminde; gümüş tuzlarına batırılmış bir kâğıt kullanarak elde edilen negatif görüntülerden, yine aynı teknikle hazırlanmış kâğıtlara istenilen sayıda pozitif fotoğraf basmayı başarmış.

fox talbot fotograf


1939'da Alman Kimyacı Robert Cornelius Philadelphia'da aile mağazasında kendi fotoğrafını çekmiş. Dünyanın ilk insan fotoğrafını çekerek tarihte yerini almış.

robert-cornelius-ilk-insan-fotog-rafi.jpg

Alttaki fotoğraf Dünya'nın ilk fotomontajı. 1858 de Henry Peach Robinson dünyanın ilk fotomontajını yapmış. Birçok negatifi birleştirerek tek bir fotoğraf yaratmış.
henry-peach-fotomontaj.jpg
Robinson'un ilk ve en meşhur fotoğrafı beş negatiften oluşuyor. Tüberkülozdan ölen bir kızın etrafında bu komposizyonu oluşturmuş. Fotoğrafın ismi "Fading Away"
fading-away.jpg

İlk Hareketli Objelerin Fotoğrafı..1872 de İngiltere doğumlu fotoğrafçı Eadweard J. Muybridge, bir at yarışında atın dört ayağınında yerde olmadığı anı fotoğraflamayı başarmış. Oniki kamerayla bir seri fotoğraf çekerek bir at yarışını adım adım fotoğraflamış. Bunları birleştirerek ilk hareketli görüntüleri oluşturmaya başlamış. Aslında bir anlamda günümüz at yarışı fotofiniş ininde babası olmuş.

eadweard-muybridge.jpg

Dünyanın İlk Renkli Fotoğrafı.Bilinen en eski renkli fotoğraf Louis Ducos du Hauron tarafından 1872 de çekilmiş.Fotoğrafta Güney Fransa'dan bir görünüş bulunmakta.
ilk-renkli-fotog-raf.jpg

Hippolyte Bayard

hippolyte-bayard.gif

Fotoğrafın, başlangıçtaki mucitlerinden olan Hippolyte Bayard, fotoğraf tarihinin ilk ekspressif otoportrelerinden birini gerçekleştirmiş. 14 temmuz 1839'da, Paris'te 30 fotoğrafını sergilemiş olan Fransız Maliye Bakanlığı'nda görevli Hippolyte Bayard, en şanssız öncü olmuş. Daguerrotype'in yarattığı büyük gürültü patırtı ortasında, Bayard'ın çalışması tamamen ihmale uğramış. Yönteminde; Gümüş klorürlü bir yaprak, kart kararıncaya dek ışıkta tutuluyormuş, sonra potasyum iyodür eriyiğine batırılıyor ve Camera Obscura içinde pozlanıyormuş. Işık, kendi yoğunluğu ile orantılı ölçüde kartın rengini alıyormuş ve böylece doğrudan kart üzerinde ilk pozitifler elde edilmiş.

Gabriel Lippmann

gabriel-lippmann.jpg

Lippmann, fizik, özellikle elektrik, termodinamik, optik ve fotokimya ile ilgili pek çok farklı bilimsel araştırmalara çok değerli temel katkılar yapmış. "Elektrik ve Kılcal Olaylar Arasındaki İlişkiler" adlı bir tez hazırladı. Kılcal elektrometreyi ve kılcal elektromotoru bulmuş. Girişimciliği ile ilk renkli fotoğraf levhasını elde etmiş ve bu buluşu ile 1908 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmış. 1886 yılında renkli fotoğraf reprodüksiyonu için çalışmalar yapmış. 1893 yılında, renkli fotoğrafçılık alanında, pozlama süresinin kısaltılmasıyla ilgili çok önemli çalışmalara imza atmış. 

Gertrude Kasebier

gerture-kasebier.jpg

Anneliği ön plana çıkaran ve Amerikan Yerlilerini konu alan güçlü portreleri ile fotoğrafta kariyer yapmış bir kadın fotoğrafçıdır. Çizim ve resim de çalışan sanatçı, sanat eğitimi almak için Avrupa'ya gitmiş. Almanya'da fotoğraf kimyasalları ile tanışmış, sonrasında Fransa'da ressam Frank DuMond ile birlikte çalışmış. 1900'de fotoğraf alanındaki başarılarından dolayı Ingiliz Carine Cadby ile Linked Ring Brotherhood'a kabul edilen ilk iki kadın sanatçıdan biri olmuş. 1902'de Stieglitz Käsebier'i Photo Secession kurucuları arasına dahil etmiş. Çalışmalarını Camera Work dergisinde yayınlanmış. Bir çok kadın fotoğrafçı döneminde Käsebier'in bağımsız bir kadın sanatçı olarak sanatsal yetenek ve başarısından esinlenmişler. Käsebier portre işini 1920'lerde Robert Henri, John Sloan, William Glackens, gibi bir çok ünlü kişiyi fotoğraflayarak büyütmüş.

gertrude-kasebier-fotog-rafi.jpg

gerture-kasebier-fotog-raflari.jpg
George Eastman

george-eastman.jpg

Eastman, 1880'de fotoğrafik levhaların yapımını ve pazarlama işine girmiş. 1888'de Kodak marka fotoğraf makinesini piyasaya çıkarmış. Başlangıçta bu makinelerde üzerine emülsiyon sürülmüş 100 pozluk rulo kağıt film kullanılıyormuş. Makine içinde film ile satılıyor, kullanımdan sonra fabrikaya geri getiriliyor ve burada banyo ediliyormuş. "You press the button, we do the rest!" (Siz düğmeye basın, gerisini biz hallederiz) sloganı ile Eastman Kodak firmasını kurmuş. 1888 yılında müşteriye ilk kez basit bir fotoğraf makinası sunarak büyük bir ticari atılım yapmış. Memur olarak çalışırken fotoğrafçılığa merak sarmış ve bir süre sonra, fotoğraf üzerine çalışmalarını basit, kompakt bir makina üreterek ilerletmiş. 1889'da selüloid rulo filmin patentini alarak yüzyılın sonuna kadar dünya tekelini elinde tutmuş. Ucuz ve pratik olan bu kameralar bir anda çok geniş pazar bulmuştur.

kaynak:http://www.birkarefotograf.com/

Paylaş!

Benzer Blog Yazıları

30.11.2023 17:00:44